Gaikoku kodomo yugi no zu

Yoshikazu  (activo entre 1850-1870)

1860

Editor: Maruya Jinpachi

Tamaño: Ôban 

 Miniaturas