Grabados añadidos recientemente


Inicio


Actor Arashi Rikan como Koba Hisakichi

Gigadō Ashiyuki activo (1813-1833)

 

Nakamura Yaemon III como Kanae y Arashi Rikan II como Uji no Tsunennobu

Yuusai Shigeharu (1803–1853)

 

 

Actor Nakamura Tomijûrô II

Hasegawa Sadanobu I  (1809-1879)

 

Actor Bandō Minosuke

Mumekuni

Actor Nakamura Utemon II como Osono

Shunshosai Hokuchō activo (1822–1830)

Actor Arashi Rikan II

Shunkosai Hokushu activo (1802-1832)

Actor Arashi Kitsusaburo II como Satomi Isuke  y Fujikawa Tomokichi II como Taruya Osen

Gigadō Ashiyuki activo (1813-1833)